TECHNICKÝ A AUTORSKÝ DOZOR

Jedná se o kontrolní činnost při realizaci stavby pro investory (stavebníky). Tyto činnosti jsou následující:

Technický dozor investora (stavebníka) – TDI

Tato činnost se zabývá veškerou kontrolou nad jednotlivými etapami při provádění stavby.

Při realizaci stavby tzv. „Na klíč”je kontrola nad prováděcí firmou.

Při realizaci stavby tzv. „Svépomocí”je kontrola nad samotným stavebníkem.

Kontrole podléhá veškerý průběh stavby s návazností na projekt a prováděcí předpisy. Správnost jednotlivých činností, které na sebe navazují, jak technicky, tak časově a samozřejmě i vlivem počasí.

Je možné zajistit kontrolu a schválení jednotlivých položek v rozpočtu vzhledem k provedeným pracím během stavby.

Autorský dozor – AD

Tuto činnost zajišťuje projektant daného projektu. V tomto případě Autor. Kontroluje se návaznost projektu a stavby.

Sídlo kanceláře

ATELIER HESTIA s.r.o.
Antonína Dvořáka 97
26301 Dobříš

Telefon: +420 777 210 841