ATELIER HESTIA

Tři tisíce let stará moudrost zavazuje správného muže postavit dům, zasadit strom a zplodit syna. S první podmínkou se obraťte na Atelier Hestia, s tím ostatním si musíte poradit sami.
Název Hestia v sobě obsahuje vše, co se snažíme v zájmu našich klientů každodenně naplňovat. V řečtině znamená krb, který je všeobecně vnímán jako centrum rodiny a Hestia je zároveň bohyní posvátného ohně, rodinného krbu, ochránkyní klidné a svorné domácnosti. Domov a chrám, který je součástí našeho loga, splývají v harmonický celek a my se snažíme sladit do funkčního pojetí vaše nápady s našimi zkušenostmi. Jedině tak má dům šanci stát se domovem. Vycházíme z toho, že nejde jen o prostor, ale proces i organickou bytost zároveň.

Každá vaše myšlenka stojí za to, abychom se jí pečlivě zabývali. Z toho vychází osobitý přístup ke každému klientovi, který vytříbí stanoviska, posílí důvěru i oboustranný zájem na bezvadném výsledku. V krátkém termínu zpracujeme individuální projekt stavby, od studie, prováděcí projekt až po inženýrskou činnost, včetně možnosti zajištění stavebního dozoru. Žádný návrh však nemusí být definitivní, aby se nedal přizpůsobit novým požadavkům, které si zadavatel dosud třeba ani neuvědomoval. Je zákazník a očekává od nás kvalitní rodinný dům s účelným vnitřním uspořádáním, včetně respektování potřeb a vztahů jeho budoucích obyvatel. Doporučíme progresivní stavební materiály i technologické postupy s důrazem na uživatelský komfort, estetickou stránku, energetickou nenáročnost, ohled k životnímu prostředí, a to vše při respektování nároků na moderní životní styl. Na rozdíl od ryze projekčních ateliérů ani po předání stavby nepovažujeme spolupráci za ukončenou a klient nás zajímá i jako uživatel.

Dosavadní zkušenosti potvrdily, že zvolená strategie je správná a důvěra už druhé generace našich klientů je toho potěšujícím a zároveň zavazujícím důkazem.

Atelier Hestia má za sebou i dostatek zkušeností s projektováním občanských staveb od obchodů, restaurací, rodinných penzionů, až po hotely. K našim úspěšným realizacím patří sídla prestižních firem, administrativní a provozní budovy, živnostenské provozovny i výrobní a skladovací haly. Příslovečnou višničkou na dortu je nedávno zpracovaný projekt rozhledny na vrchu Vrážky v Brdech, která bude nejvyšší přístupnou rozhlednou. V lokalitě nedaleké obce Kytín jsme zároveň vyprojektovali rodinný pivovar včetně restaurace. Jedinečnost akce spočívá v přemístění a využití stavebních materiálů a artefaktů z míst, kde původní stavby už zanikly. Neskončí tedy na skládkách, ale znovu ožijí jako připomínka umu a dovednosti našich předků. Obě akce jsou dokladem, že chceme být prospěšní nejen jednotlivcům a firmám, ale co nejširší veřejnosti. Stejně tak nad rámec naší profesní činnosti sponzorujeme činnost sboru dobrovolných hasičů, fotbalový oddíl a přispíváme dětem na letní prázdninové tábory.

Sídlo kanceláře

ATELIER HESTIA s.r.o.
Antonína Dvořáka 97
26301 Dobříš

Telefon: +420 777 210 841