PROJEKTOVÁ ČINNOST

Dle požadavku investora lze vyhotovit individuální projektovou dokumentaci, včetně jejich jednotlivých etap:

 • Studie
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro ohlášení stavby
 • Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavební povolení
 • Dokumentace pro provádění stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Pasport stavby
 • Dokumentace bouracích prací
 • Osazení objektu do stávajícího terénu

Daná část nebo celý projekt se provádí pro tyto stavby:

 • Rodinné domy
 • Rekreační chaty
 • Bytové domy
 • Garáže, zahradní domky, přístřešky
 • Hotely
 • Penziony
 • Podnikatelské, administrativní budovy
 • Školy, Školky
 • Čerpací stanice pohonných hmot
 • Multifunkční, víceúčelové objekty
 • Provozovny
 • Sklady
 • Přípojky k objektu, inženýrské sítě
 • Dopravní stavby

Sídlo kanceláře

ATELIER HESTIA s.r.o.
Antonína Dvořáka 97
26301 Dobříš

Telefon: +420 777 210 841